.


Výkony členů oddílu v km za jednotlivé roky:

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ladislav Kohout - člen výboru 1129 414 1301 796 764 1025
Ladislav Matějka 892 829 841 577 579 714
Josef Novák 646 1042 1222 649 674 643
Bedřich Procházka 332 164 425 525 552 617
Petr Novák - předseda 484 582 552 358 440 552
Jana Marečková - členka výboru 625 523 438 407 361 485
Petr Skála 150 65 2 0 262 346
Dagmar Rottenbergová 132 355 250 214 221 240
Iveta Jelínková - - - 167 211 165
Bohumila Šteffková 261 340 231 99 205 198
Petr Toman 56 73 84 75 68 90
Toník Toman - - - - - 90
Libuše Tomanová 39 33 84 33 16 78
Jaroslava Čermáková 167 291 185 71 89 34
Věra Císařovská - - 1279 749 649 25
Celkem jsme našlapali 6070 5711 7828 4828 5091 5302