.


Výkony členů oddílu v km za jednotlivé roky:

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Josef Novák 870 857 1067 1090 646 1042
Antonína Sivulková - 566 616 832 1038 1000
Ladislav Matějka 1042 938 543 722 892 829
Petr Novák - předseda 415 296 397 409 484 582
Jana Marečková 246 333 349 435 625 523
Ladislav Kohout - člen výboru 1161 1204 1111 328 1129 414
Dagmar Rottenbergová 64 66 68 42 132 355
Bohumila Šteffková 432 236 317 292 261 340
Jaroslava Čermáková - 102 146 146 167 291
Bedřich Procházka 0 170 303 206 332 164
Petr Toman 86 24 90 138 56 73
Petr Skála 423 183 310 176 150 65
Libuše Tomanová 41 24 90 117 39 33
Miloslav Vaněček - člen výboru 947 1118 666 382 80 0