.


Výkony členů oddílu v km za jednotlivé roky:

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ladislav Kohout - člen výboru 414 1301 796 764 1025 916
Ladislav Matějka 829 841 577 579 714 908
Josef Novák 1042 1222 649 674 643 719
Jana Marečková - členka výboru 523 438 407 361 485 444
Petr Novák - předseda 582 552 358 440 552 405
Petr Skála 65 2 0 262 346 375
Bohumila Šteffková 340 231 99 205 198 214
Dagmar Rottenbergová 355 250 214 221 240 211
Jaroslava Čermáková 291 185 71 89 34 196
Iveta Jelínková - - 167 211 165 148
Bedřich Procházka 164 425 525 552 617 143
Petr Toman 73 84 75 68 90 101
Toník Toman - - - - 90 101
Libuše Tomanová 33 84 33 16 78 79
Celkem jsme našlapali 5711 7828 4828 5091 5302 4960