.

N O Č N Í     P O C H O D

Přehled počtu účastníků Nočního pochodu (jpg)

Upozornění:
podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č.361/2000 Sb. §53, odst.9:
Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Kdo tuto povinnost nedodrží, hrozí mu uložení blokové pokuty do výše 2000,-Kč.

Kdy: 5.11.2021

Start: Zruč nad Sázavou, Spolkový dům

(ulice 5.května 510)

17-19 hod.

GPS: 49°44'38.203N, 15°5'28.211E

Cíl: Zruč nad Sázavou, Spolkový dům

GPS: 49°44'38.203N, 15°5'28.211E

Trasa: 12 km

 

Startovné: 20,-Kč

Ke stažení:

popis trasy (pdf)

přiháška na pochod (pdf)

plakát (jpg)

Zasílání pozvánek emailem:

Májový pochod
Baťova cvička
Noční pochod

email:

Noční pochod je nejstarší akcí,
kterou turistický oddíl pravidelně organizuje,
1.ročník se konal v roce 1979,
letos byl 42. ročník

Nezapomeňte si vzít na cestu dobrou svítilnu!

Zákaz odpalování petard, dělbuchů a ostatní pyrotechniky!